Bir Bilim İnsanı Ne Yapar?

Bir Bilim İnsanı Ne Yapar?

Bilim insanı, evrene dair her şey hakkında sürekli olarak kullanılabilir bilgileri mevcut bilgi edinme yöntemleriyle derinleştirmeye çalışan insandır. Bilgiyi elde etmek için deney ve gözleme dayalı olan bilimsel yöntemi kullanırlar. Bilimsel keşif dünyasında bilgi, yalnızca sarih ve tartışılmaz bir biçimde, her olasılık altında kanıtlanabilir haldeyse bilgi olarak kabul edilebilir. Bilim insanları bu bilgiyi edinip, deneyip tüm diğer insanların kullanımına sunarlar.

Bilim, her şeyle ilgilidir. Bizim hayatımızdaki ya da diğer canlıların hayatlarındaki her şey bilimsel olaylardır, bilimin konusudur. Kayalardan ırmaklara, binalardan gök cisimlerine kadar görülebilen, algılanabilen, hayal edilebilen her şey bilimsel yöntemin ve bilim insanının konusudur. Bu bilgi edinme yöntemlerini kullanarak denizlerde bulunan su miktarlarını ölçebiliriz. Dünyamızın evrendeki yerini tahmin edebiliriz, geçmişte yaşayan insanların dillerini ve sembolleri öğrenebiliriz, bedenlerimizle yapamayacağımız eylemleri yapabilecek aygıtlar, makineler yaratabiliriz. 

Bilim İnsanı Kime Denir?

“Bilim insanı” tanımı ilk kez İngiliz filozof ve bilim tarihçisi William Whewell tarafından 1833 yılında anonim olarak kullanılmıştır. Bu tanım artık dünyada yaygın olarak icra edilen bir meslek grubunu da ifade etmektedir. “Bilim insanlığı” üst meslek çatısının altında, kuramcılık ve deneycilik faaliyetleri bir araya gelir.

Kuramcılar genellikle var olan bilgilerle yeni modellemeler yaparlar, yeni sonuçlar tahmin ederler. Deneyciler ise yeni modellemeleri gözlem yaparak test ederler. İkisi de bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan şeylerdir ve bilim insanları deneycinin de kuramcının da işini yapar. Bilim insanının faaliyet alanında bilimsel yöntemin kullanılabileceği tüm durumlar vardır. 

Bilim İnsanlarının Sınıflandırılması

Bilim içinde her şeyle ilgili araştırmalar yapılabilen alanların bütününü temsil ediyorsa, farklı farklı bilimsel alanlar, farklı farklı bilim insanı tipleri vardır. Bilim insanları uğraş verdikleri bilimsel alanların belirlenmesiyle birbirlerinden ayrılırlar. Bir zoologun bir matematikçiyle, bir astronomun sanat tarihçisiyle arasında büyük farklılıklar vardır. Ortak noktaları, tüm bu alanlarda yalnızca ve yalnızca deney ve gözleme dayanan bilimsel bilgi edinme metotları kullanmalarıdır.

Bilim insanları;

- Arkeolog
- Biyofizikçi
- Tarihçi
- Fizikçi
- Deniz biyologu
- Patolog
- Astronom

gibi bilişsel alanlarına göre farklı isimlere ayrılırlar. Bilimsel metot her türden bilginin edimine göre şekil değiştirse de deney ve gözleme dayalı olması ilkesi bilim olarak kabul edilen her disiplinde görülür.