Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Dinleme, konuşma, mantık yürütme, yazma, problem çözme, matematik gibi konularda zorluk yaşanmasına öğrenme güçlüğü denir. Öğrenme güçlüğü çocuklarda yetişkinlere göre daha çok görülmektedir. Çocuklar bilgiyi depolama, saklama, işleme konusunda zorluk çekebilir. Bu süreçler de öğrenme güçlüğünün belirtileri arasında gösterilmektedir.

Öğrenme Güçlüğünün Belirtileri

Çocuğun zihinsel yeteneği olmasına rağmen, akademik açıdan diğer arkadaşlarına göre çok fazla geride kalıyorsa bu onun öğrenme güçlüğü çektiğini göstermektedir. Ayrıca çocukların geç konuşmaya başlaması, matematik işaretlerini karıştırması, kelimeleri telaffuz etmede ve yeni kelimeleri öğrenmede zorluk ya da yavaşlık göstermesi yine onun öğrenmede güçlük çektiğini gösterir. Öğrenme güçlüğünün diğer belirtileri arasında çocukların ayakkabılarının bağcıklarını bağlayamaması, çok fazla sakarlık yapması, kelimeleri tersten okuması, saati öğrenmede zorluk çekmesi, yeni becerileri öğrenmede yavaşlık göstermesi, ev ödevlerini unutması, mimik ve beden hareketlerini anlamada güçlük çekmesi sayılabilir.

Disleksi Nedir?

Bireylerin normal veya üstün zeka düzeyinde olmalarına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde ciddi derecede problem yaşamasına sebep olan özel öğrenme bozukluğuna disleksi denir. Disleksi çocuklarda görülebilmektedir. Dikkat ve hafızayı ciddi anlamda etkileyen disleksi, genellikle okuma güçlüğü ya da okuma bozukluğu şeklinde görülmektedir. 

Disleksinin Belirtileri Nelerdir?

Okuma bozukluğu, yazma bozukluğu, öğrenme bozukluğu, algılama bozukluğu disleksinin belirtileri arasında gösterilmektedir. Çocuğunuz kelimeleri tersten okuyorsa, bir yazının içindeki cümledeki bazı kelimeleri atlayarak okuyorsa, heceleri atlıyor ya da heceleri karıştırıyorsa, harfleri ters yazıyorsa, basit komutları takip edemiyorsa, sağını ya da solunu karıştırıyorsa disleksi belirtileri gösteriyor olabilir. 

Çocuğunuz ya da öğrenciniz disleksi olabilir ya da öğrenme konusunda bir takım sorunlar yaşıyor olabilir. Bu onun diğer çocuklardan daha az zeki olduğu anlamına asla gelmiyor. Her çocuk çok özel ve değerlidir. Çocuğunuzun böyle özel bir durumu varsa ona karşı sabırlı olmalı, onu motive etmeli, oyunlarla desteklemeli, sınıf ya da rehber öğretmeni ile konuşmalı, bir uzmana başvurmalı ve her şeyden önemlisi başkaları ile kıyaslamamalısınız. Bu süreçte okul yönetiminden destek alabilirsiniz. Çocuğunuzun mutlaka özel yetenekleri vardır, bunlara yönelebilir ve onu yetenekleri konusunda motive edebilirsiniz.