Dijital Çağın Eğitime Katkıları

Dijital Çağın Eğitime Katkıları

Bilgisayarlar piyasaya ilk çıktıklarında kimisi için büyülü ve mucizevi, bazıları için ise korkutucu görünüyorlardı. Henüz gündelik yaşamın nispeten dışında olan nesnelerdi ve kullanım alanlarını sağlamlaştırmaları da zamanla oldu. 80’li ve 90’lı yıllarda piyasaya sürülen yeni bilgisayar sistemleri bir yeni çağ başlattı. İnternetin bulunması pek çok çevrede bir “devrim” olarak nitelendirildi. İnternet ve kişisel bilgisayarlar devrimsel birer olguydular hiç şüphesiz, fakat bu “devrimsel ilerleme” süreci hiç değişmedi. Öyle ki teknolojik anlamda yaşanan devrimler, hayatın akışı içinde sabit yeri olan standartlar haline geldiler. Hayatın pek çok sürecinde yer alan bu gelişmeler şüphesiz en çok iş hayatını, eğitim hayatını ve sosyal yaşamı etkiledi. Peki bu süreçte dijital çağın eğitime katkıları nelerdir?

Dijital Çağ

21. yüzyılın ilk 10 yılı global dijitalleşme sürecinin yalnızca başlangıcıydı. Telefonlar çoktan ceplere girmişti. Bu süreçte işlevleri, kabiliyetleri ve “akılları” da arttı. Bilgisayarların işletim sistemleri, bilgisayar programları, mobil yazılımlar geliştirildi. “Hardware” dünyasından “Software” dünyasına geçiş zamana yayılmış olsa da açıkçası bu süreç göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Artık görsel tasarımların hızla gerçekleştirilmesi, müzik eserlerinin yazılabilmesi ya da metinlerin kolaylıkla yazılabilmesi için dijital çözümler var. 

Bu çağdaki yenilikler doğal olarak eğitim alanında da baş göstermeye, öğretme ve öğrenme biçimlerimizi de derinden etkilemeye başladı. Eğitim amaçlı üretilen video içerikler gittikçe yaygınlaşmaya, online eğitim yöntemleri kendi tekniklerini oluşturmaya, eğitim için üretilen yazılımların ve oyunların gittikçe kullanım alanlarının arttığına tanık olduk. Bu imkanların bizim için ne anlama gelebileceğini de mevcut küresel pandemi döneminde de tüm gerçekliğiyle algılayabilmiş olduğumuzu düşünüyoruz. 

Dijitalleşmenin Eğitime Getirdiği Yenilikler

Peki eğitim alanında gerçekleşen bu yeniliklerden başlıcaları hangileridir? Öğrenme süreçlerimiz nasıl kolaylaşmış, neleri edinmemiz rahatlamıştır?

  • Girdiğimiz derslerin kaydedilebilmesi, yeniden izlenebilir formatlarda saklanabilmesi buna birinci örnek olarak verilebilir. 
  • Büyük online bilgi ve eğitim platformlarının kurulmuş olması dilediğimiz zaman aklımıza gelen herhangi bir bilgiye ulaşımımızı sağlaması açısından  olumlu bir değişikliktir.
  • Öğrenim gördüğümüz okul veya sınıfların dışında; kendimizin sahip olduğu sınırsız eğitim kaynak ve araç-gereçleri ile öğrenim süreci büyük ölçüde kişiselleşmiştir. 
  • Dijital aygıtlar birçok bilgiyi barındırabildikleri ve öğrenim süreçlerini basitleştirebildikleri gibi, kendimizi eğitmek istediğimiz bir konudaki gelişim ve ilerleme sürecimizi de bizim yerimize ölçebilir ve belirleyebilirler.
  • Dijital aygıtlarla öğrenmek, dijital aygıtların kullanımını gerektiriyor. Dolayısıyla teknolojik aygıtlarla birinci elden etkileşim halinde bulunuyoruz. Bu da gelecekte karşılaşacağımız yeni cihazlara alışmamızı, kolayca öğrenmemizi ve uyum sağlamamızı kolaylaştırıyor. 

Elbette ki bu önlenemez teknolojik ilerlemeden elde ettiğimiz faydalar bunlarla sınırlı değil fakat hepsinden bahsetmeye çalışsaydık herhalde bunu bir blog yazısıyla değil, uzun bir kitapla yapabilirdik. Sözümüz şu ki, artık yarı-dijital sayılabilen bir dünyada yaşıyoruz. Pandemi koşulları sebebiyle de eğitim, öğretim büyük ölçüde dijital ortamlarda gerçekleştirilebiliyor. Dijital çözümlere alışmak, uygulamayı öğrenmek artık her zamankinden fazla “boynumuzun borcu”.