Eğitimde Yeni Strateji: Bloom Taksonomisi

Eğitimde Yeni Strateji: Bloom Taksonomisi

Bloom taksonomisi; eğitimde öğrenme hedeflerini karmaşıklık ve özgünlük seviyelerine göre sınıflandırmak için kullanılan üç hiyerarşik modelden oluşan bir settir. Bu hiyerarşik model; bilişsel, duyuşsal ve duyusal alanlardaki öğrenme hedeflerini kapsamaktadır. Bloom taksonomisi, eğitmenlerin ve akademisyenlerin, öğrencilerin maruz kaldığı ezberci eğitim sisteminden ziyade onlara eleştirel düşünmeyi teşvik etmek amacı ile öğrenciye ders çalışma planları ve testler oluşturmak için kullandığı bir araçtır.

Taksonomi en kısa tabiri ile canlıların sınıflandırması demektir. Peki Bloom taksonomisinin ismi nereden gelmektedir? Bloom taksonomisi, taksonomiyi tasarlayan eğitimciler komitesine başkanlık eden Benjamin Bloom'un adından gelmektedir. Aynı zamanda bir psikolog olan Benjamin Bloom ve bir grup arkadaşı, 8 yıl süren çalışma sonunda “Eğitim Hedeflerinin Aşamalı Sınıflaması-Bilişsel Alan” adı altında bir kitap yayınlandı. Bu kitap sayesinde adını duyduğumuz “Bloom taksonomisi” eğitim programlarının ve ölçme değerlendirme araçlarının geliştirilmesinde tüm dünyada kabul görmüştür.

Bloom Taksonomisi Öğrenciye Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Bu sistem, öğrencilerin varabileceği entelektüel seviyeyi ve zekayı belirlemelerine yardımcı olmaktadır. Bir başka deyişle, Bloom taksonomisi ile birlikte öğrenciler kendi seviyelerini belirleyebilir ve daha çok hangi alana yönelmesi gerektiğini keşfedebilirler. Ayrıca, öğrencilerin daha detaylı sorular sormaları amaçlanmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz eleştirel düşünce, tam olarak burada devreye girmektedir. Öğrenciler bu sayede ezbercilikten uzak, ne okuduğunun ve ne öğrendiğinin bilincinde olarak ders çalışmaktadır. 

Peki Games Uygulamaları İle Bloom Taksonomisi

Bizler de akademisyenler ve eğitmenler ile birlikte geliştirdiğimiz uygulamalar sayesinde öğrencinin Bloom taksonomisini keşfetmesinde yardımcı oluyoruz. Nasıl mı? Öğrenciler Peki Games uygulamalarındaki oyunlarda yer alan 30.000 özgün soruyu çözerek oyunda ilerliyor de ders çalışıyor. Bizler de geliştirmiş olduğumuz ve izlediğimiz veriler sayesinde öğrencinin ders başarısını, zeka tipi/yönelimini, bloom taksonomisini, branş okuryazarlığını ve daha birçok şeyi elde edebiliyoruz.

Çağımızda yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde ve bilimin bize sunduğu nimetler neticesinde artık her şey hızla değişiyor. Klasik öğrenme yöntemlerine ve ezberci eğitim sistemine karşın geliştirdiğimiz uygulamalar sayesinde öğrencinin eleştirel düşünce tarzına sahip olmasını amaçlıyor ve ders çalışmasına keyifli bir alternatif sunuyoruz. Peki Games uygulamamızda yer alan oyunlarımız ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve aklınıza takılan soruları sormak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.