İnternette Vakit Geçirmek Zaman Kaybı mı?

İnternette Vakit Geçirmek Zaman Kaybı mı?

İnternetin bulunması geçtiğimiz yüzyılda gerçekleşen devrim niteliğinde bir atılımdı. 1990’larda evlere girmeye başlayan ve geçtiğimiz on yıllarda gittikçe modern insanın hayatında önemli yer edinen bu mucizevi iletişim aygıtı, artık toplumsal varoluşumuzun vazgeçilmez parçalarından biridir. İnternetin kullanımı üzerine hem kişisel hayatlarımız hem de toplumsal çıkarlarımız için büyük ölçekte düşünmek, planlamak zorundayız. 

İnternet-İnsan İlişkisi Üzerine

Bazıları internetin zararlı olduğunu, insanları atıllığa ve bağımlılıklara sürüklediğini söyleyebilir. Doğru, bu aygıtın yanlış ve düzensiz kullanımı nedeniyle insanlar internet kullanımına dayalı davranış bozuklukları geliştirebilirler. Bu durumlar üzerine de düşünmek ve çözümler üretmek gereklidir lakin suçu böylesine faydalı bir aygıtın üzerine atmak, internetin faydalarının bizim için son derece hayati olduğu bu dönemde anlamsız olacaktır. 

Ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım tüm dünyayı saran böylesi büyük bir elektronik ağın varlığına, günümüzün hızlı dünyasında ihtiyaç duyacağız. Eğer bir şeyi değiştirmemiz gerekecekse bu, kendimizin internet gibi teknolojik aygıtlarla kurduğu ilişki biçimleri olması gereklidir.  

Zaman Kaybı mı? 

Herhangi bir şeyi gereksiz olarak kullanmak zaman kaybı yaratabilir. Örneğin ertesi güne yetiştirmeniz gereken bir ödeviniz veya işiniz varsa oturup bilimsel bir makale okuyorsanız boşa zamanınızı harcıyorsunuz demektir. Bir dostunuzun veya yakınınızın size ihtiyaç duyabileceği bir anda çok daha sonra yapabileceğiniz çok önemli bir işe öncelik veriyorsanız da zamanınızı boşa harcarsınız. Zaman kaybı kullandığınız şeyin kendisiyle ilgili oluşan bir durum değildir. Zaman kaybını yaratacak olan şey içinde bulunduğunuz duruma karşı ne yapmayı seçtiğinizle ilgilidir. 

O halde genel olarak “İnternet kullanmak zaman kaybıdır” önermesi herhangi bir bağlamdan kopuk olduğu, doğrudan bir aygıt olarak internetin kendisini zaman kaybıyla özdeşleştirmesi açısından havada asılı kalan, boş bir önerme olacaktır. İnternet, bilgisayar gibi aygıtların kullanım alanları, bilgi saklama yeteneği olmayan eski tür aygıtlarımızdan farklı olarak çok daha çeşitlidir. İnternetten hızla bilgi edinebiliriz, ihtiyaç duyacağımız yazılımlara ulaşabiliriz, iletişmemiz gereken dünyanın öbür ucundaki bir kurum veya kişi ile hızla iletişim kurabiliriz. Bilgisayarlar, mobil akıllı telefonlar gibi cihazlarla erişim sağladığımız internet biz insanlar için çok sayıda fayda sağlayabilir. 

Nelere Ulaşıyoruz?

Yalnızca bunlar da değil, artık haber alma mekanizmaları olarak basılı yayın ve televizyonların dönemi yavaş yavaş geride kalıyor. Kültürel ürün tüketimi de artık çok daha fazla (pandeminin de etkisiyle) dijital alanlarda gerçekleşiyor. Yaptığımız işlerin çoğunu internette sunmak durumundayız, gerçekte açtığımız bir dükkan, ürettiğimiz elle tutulur bir ürünü sokakta tanıtmak gittikçe daha zor bir hale geliyor. Günümüzde her şeyin internet platformlarında görülebilirliği kadar görülebildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Dolayısıyla bireysel yaşamlarımızda internet kullanımı bir standarttır. Bugünün insanlarıyla iletişim kurmak, iş ilişkileri, kültürel fikirsel ilişkiler kurmak istiyorsak bu aygıtı kullanmamız gerekiyor. İnternet kullanımının bir zaman kaybına dönüşmemesi ise bunu kullanan bizlere aittir. Bilinçli olarak kullanacağınız bir aygıt zamanınızı boşa harcayamayacaktır.