Not Tutmak Ders Çalışmayı Kolaylaştırır mı?

Not Tutmak Ders Çalışmayı Kolaylaştırır mı?

Konu anlatımı ve öğrenme sürecinin öğrenci açısından en önemli tarafı, dinleme aktivitesinin verimli bir şekilde gerçekleşmesidir. Aktarılmak istenen bilgiyi, öğrencinin tam olarak elde edebilmesi için her insanda doğal olarak bulunan dinleme yeteneğinin kullanılması gereklidir. Fakat dinlemek tek başına, çoğu durumda yeterli olmayacaktır. Zira bilgi yalnızca aktarım yoluyla değil, deneyim yoluyla da elde edilir. Hatta büyük çoğunluğu, öğrencinin zihnine işlenen bilginin çeşitli alanlarda kullanımı yoluyla gerçekleşir. 

Not tutmak, tıpkı öğrenilen derslere çalışmak veya test çözmek gibi bilgiyi işleme ve özümsemek için kullanılan, ders çalışmayı kolaylaştıracak aktivitelerden biridir. Not tutan bir öğrenci yalnızca pasif bir dinleyici değildir, edindiği bilgiyi hızla genel kavramlar altında toplayabilmek adına filtreden geçiren, yazma faaliyetiyle de dinlemeyi kendisine ait bir deneyim haline getiren bir aktif dinleyici haline gelir.

Böyle basit bir etkinliği, kendi çapında küçük ama son derece etkili bir “aktif eylem” haline getiren not tutmanın faydaları nelerdir?

1) Not tutmak bilgiyi küçük, anlaşılabilir parçalara ayırır

Her türden düşünce aklımızda herhangi bir zamanda yer alabilir. İnsanın odaklanmasını en iyi sağlayan şey, bir faaliyete yoğunlaşmasıdır. Not tutmak da dinleme sırasında yapılabilecek, dinleme yetkinliğini geliştirebilecek yegane faaliyet olabilir. Öğrenci ders dinlerken aldığı notları daha sonraki çalışmalarında veya egzersizlerinde kullanmak üzere saklayabilir. 

2) Not tutarak daha iyi öğreniriz

Bir derste, öğretmenlerimizi dinlemeye başladığımızda beynimiz bir şeyleri kaydetmek ve hatırlamak üzere ayarlanmıştır. Ne duyduğumuzu hatırlamaya çalışmak yerine, hızlı bir şekilde not alabilir ve dinlemeye devam edebiliriz. Bu bize dinleme eylemi için gerekli motivasyonu sağlayacaktır.

3) Önemli bilgileri yakalamayı öğreniriz

Tarihte pek çok önemli fikir, formül, başkalarını dinlerken veya araştırmalar yaparken alınan notların arasından çıkmıştır. Bu yoluyla metinlerden, söz öbeklerinden, görüntülerden bize yararlı olan bilgiyi çekip çıkarmayı ve kullanmayı öğrenebiliriz.

4) Daha verimli okuyucular oluruz

Yazarak bize verilen bilginin önemli noktalarını çıkarta çıkarta, bu benzer ağırlıktaki odak noktalarının aşağı yukarı her metinde veya sözlü olarak anlatılan bilgide bulunduğunu fark etmeye başlarız. Böylelikle okuduğumuz metinleri daha hızlı okuyabilir, metinlerin içinde yolumuzu daha hızlı bulabiliriz. Aslında özet çıkarmak gibi bir şeydir bu süreç.

5) Hafızayı geliştirir

Bilgi işlemeyi bir kasınızı çalıştırmak olarak düşünün; nasıl kolunuzu bir ağırlık çalışmasında özel bir formda çalıştırırsanız, kolunuzdaki belirli kaslar daha fazla gelişiyorsa not tutarken de hatırlama ve bilgileri küçük parçalar haline getirip hatırlamak konusunda da gelişiriz. 

6) Dikkatimizi artırır

Not tutarak aslında yazı yazmaktan çok dinlemeyi öğrendiğimizi söylemiştik. Not tutma alışkanlığı olan insanlar, zaman içerisinde not tutmadıkları zamanlarda da daha iyi bir dinleyici haline gelir ve herhangi bir konuya daha rahat odaklanabilirler.