Özgüven Eksikliğinin Öğrencilere Yaşattığı Sorunlar

Özgüven Eksikliğinin Öğrencilere Yaşattığı Sorunlar

Özgüven kısaca, kişinin kendisini diğer insanlardan ayırt edebilmesini ve kendi etkinliğinin neler yaratabileceğini asgari olarak anlayabilmesini sağlayan bir bilişsel olgudur. İnsani tüm sosyal ilişkilerde, üretim alanlarında özgüven olmalıdır ki verimlilikten söz edebilelim. Günümüzün listeli, sıralamalı ve rekabetçi dünyasında özgüvene dayalı sorunların yaşanması ve bu konu hakkında yüzlerce metnin yazılması, geliştirme teknikleri hakkında düşünülmesi ilginç değildir. Günümüzde yaygın olarak yaşanan bir sorun olarak, öğrencilerde özgüven eksikliğinin, öğrencilerde yaşanan sorunların en başında geldiğini kabul etmek gereklidir. 

Kişinin yaşamında önem taşıyan kavramlardan biri de özgüven. Kendini rahatça ifade etmekten sosyalleşmeye, benliğine anlam katmaya dek birçok konuda kişiye yardımcı olan özgüvenin temelleri çocukluk çağında atıldığından, bu konuda anne - babalara önemli görevler düşüyor.

Ne Tür Sorunlardan Söz Ediyoruz?

Bir çocuğun kendine has bir özgüven geliştirememesi öncelikle sosyal alanlarda kendini gösteren problemlerin oluşumunda etkilidir. Kendi varlığına güvenemeyen, kendi varlığını fark edemeyen öğrenci kendi duygu ve düşüncelerini ifade etmekte problemler yaşayacaktır. Bu nedenle samimi arkadaşlık ilişkileri kurmakta zorlanabilecek ve ifade edemediği her tür duygu onu duygu dünyası içinde rahatsız edecektir. 

Özgüven eksikliği yaşayan birey, kendi gereksinim ve isteklerini ifade edemeyeceğinden kendini diğer bireylerin yanında daha eksik veya daha güçsüz hissedecektir. Bu hislere paralel olarak da herhangi bir konuda yaşanabilecek olumsuz bir olaydan çok daha yoğun olarak etkilenecektir. Hayat hiçbir şekilde olumsuz durumlardan azade olamayacağından özgüven eksikliği yaşayan çocuk gittikçe daha fazla içine kapanacak ve sosyal ortamlara girmekten, kendini gösterebileceği faaliyet alanlarından uzak duracaktır. 

Anahtar Kelime İletişim

Kendi duygularını ifade edemeyen kişi, kendisinin başkaları üzerinde yaratabileceği etkilerden habersizdir. Dolayısıyla yaşadığı en ufak bir olumsuzluk kendini suçlamasına yol açacak, yaptığı her hata kendisini başkalarının, ailesinin ve kendisinin gözünde değersiz olarak görmesine sebep olacaktır. Bu hisler yetişkin hayatlarda risk almaktan kaçınmak olarak, eleştiri kaldırmak konusunda başarılı olamamak şeklinde tezahür edecektir. 

Çocukların özgüven kazanabilmeleri ve özgüven eksikliği yaşamalarının önüne geçebilmenin en önemli yolu anlamlı iletişimdir. Bir insana değer verdiğinizi göstermenin yolu yalnızca sevgi sözcükleri kurmak değildir, aynı zamanda sözünüzün eri olduğunuzu ve konuştuğunuz şeylerin derinliğini ve samimiyetini ona kanıtlamanızdır.