Periyodik Tablonun Tarihçesi

Periyodik Tablonun Tarihçesi

Periyodik tablo; kimyasal maddeleri sınıflandırmamızı ve tanımamızı sağlayan bir tablodur. Periyodik tabloda her bir element belli bir kurala göre sıralanmıştır. Periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu gibi başka isimlerle de anılan tablonun mucidi Rus kimyager Dmitri Mendeleyev kabul görür. Özellikleri tekrarlanan elementleri alt alta yerleştiren ve buna periyot adını veren Dmitri Mendeleyev,  periyodik tabloyu sıralamak için Periyodik Kanun'u bulmuştur. 

Periyodik Tablodan Önce Elementlerin Keşfi

1669'da Alman tüccar ve amatör simyacı Hennig Brand bir Filozof Taşı yaratmaya çalıştı. Filozof Taşı metalleri saf altına dönüştürebilecek bir nesne idi. Kaynamış idrardaki artıkları ısıtan Brand, bu idrarın içine kaynar bir sıvının düşmesi ile sıvının alev aldığını gördü. Bu fosforun ilk keşfiydi. 1680'de Robert Boyle fosforun nasıl elde edildiğini keşfederek bunu halka duyurdu. Daha sonra 1809'da en az 47 element keşfedildi. Artık elementlerin nasıl oluştuğu yavaş yavaş biliniyordu. 1863'te İngiliz kimyager John Newlands, keşfedilen 56 elementi özelliklerine göre 11 gruba ayırdı.

Dmitri Mendeleyev İle Elementler Düzenli Bir Şekilde Sıralanmaya Başlandı

1869'da Rus kimyager Dimitri Mendeleyev, kimyasal elementleri atomik kütleye göre düzenleyerek periyodik tablonun geliştirilmesini sağladı. Diğer elementlerin keşfini öngördü ve periyodik tablosunda onlar için açık alanlar bıraktı. 1886'da Fransız fizikçi Antoine Bequerel ilk kez radyoaktiviteyi keşfetti. Yeni Zelanda'dan Thomson öğrencisi Ernest Rutherford, üç tip radyasyon tanımladı; alfa, beta ve gama ışınları. Marie ve Pierre Curie, uranyum ve toryum radyasyonu üzerinde çalışmaya başladılar ve daha sonra radyum ve polonyumu keşfettiler. Ardından beta parçacıklarının negatif yüklü olduğunu keşfederek çalışmalarını ileri bir safhaya taşıdılar. 1903'te Rutherford, radyoaktivitenin atomların parçalanmasından kaynaklandığını duyurdu. 1911'de Rutherford ve Alman fizikçi Hans Geiger, elektronların bir atomun çekirdeğinin etrafında döndüğünü keşfettiler. 1913'te ise Bohr, elektronların yörünge adı verilen ayrık enerjide bir çekirdek etrafında hareket ettiğini keşfetti. 1945 yılında ise Glenn Seaborg,  periyodik tablonun altına yerleştirilen lantanitleri ve aktinitleri (atom numaralarını) tanımladı.

Periyodik tablonun mucidi Mendeleyev onuruna  1955 yılında Glenn Seaborg başkanlığındaki "Amerikalı Fizikçiler" tarafından sentezlenen 101 atom numaralı elemente, "mendelevyum" adı verilmiştir.