Teknolojinin Olumlu ve Olumsuz Özellikleri

Teknolojinin Olumlu ve Olumsuz Özellikleri

“Teknolojinin faydaları” ve “teknolojinin zararları” başlıkları altında yıllardır yazılar yazılıyor, tartışmalar yürütülüyor. Teknoloji nedir? Çocuklar için teknoloji ne anlama gelmektedir? Bu sorular hala pek çok kesim tarafından sorulmakta ve yanıtlanmaya çalışılmaktadır. 

Sadeleştirelim

Teknolojinin olumlu ya da olumsuz etkileri insanların onu kullanma biçimleriyle ortaya çıkabiliyor. Yani aygıtların kendisinden öte, aygıtların tasarlanma amaçları, kullanım biçimleri bu kategorileri ortaya çıkarmamızı sağlıyor. Sürekli olarak sosyal medya kullananlar sosyal medya bağımlılığı geliştiriyor. Karmaşık matematik problemlerini çözmek için bilgisayar yazılımlarını kullanan bilim insanları da hepimizin iyiliği için yeni keşiflerde bulunuyorlar. 

Olumluluk, olumsuzluk üzerine bir sürü örnek verilebilir. Bu örneklerin sayısını arttıkça da konunun kendisi de karmaşıklaşacaktır. Böyle bir konuda, elimizde olanları basitçe sınıflandırmak ve bu sınıflandırmanın bize ne anlattığına bakmak faydalı olacaktır.

Olumlu Yönleri

Bir düşünce ve eylem alanı olarak teknoloji, insanların yaşamlarının ayrılmaz bir parçası. Üretme ve yaşama ihtiyacı olduğu sürece teknolojik zekamızı kullanarak yaptıklarımızı kolaylaştırmaya, yapabileceklerimizi çeşitlendirmeye, geliştirmeye yarayan aygıtlar tasarlayacağız ve üreteceğiz. Bu kadar hayati bir etkinlik bize;

İnsanların çok uzun bir zaman ve emek süreci sonrasında çözümleyebileceği ya da asla çözümleyemeyecekleri problemleri çözebilmek,
Çok daha geniş bir skalada üretme ve dağıtma sistemlerini kurgulamak ve uygulayabilmek,
Düşüncelerimizi oldukları gibi ifade edebileceğimiz sanal alanlar oluşturabilmek ve hayal gücümüzün sınırlarını zorlayabilmek,
Detaylı planlama yazılımları sayesinde zamanı en küçük birimlerine kadar kendi lehimize çevirebilmek,
İletişim ve haberleşme için mekanların, uzaklıkların yarattığı engelleri ortadan kaldırabilmek,
Gelişmiş teknoloji tıp ekipmanlarıyla insan hayatının ömrünü ve kalitesini artırabilmek

gibi pek çok şey sağlıyor. Teknolojik alandaki yenilikler dünya çapında her insanın hayatını aşağı yukarı etkiliyor. Yeni aygıtlar yeni standartlar getiriyor, yaşamlarımız değişiyor, gelişiyorlar.

Olumsuz Yönler

İnsanlar hayatlarında bağımlılıklar geliştirebilirler. Bu yaşamlarındaki herhangi bir şey de olabilir, zararlı maddeler veya etkinlikler de olabilir. İnsanlar çaya, kahveye bağımlı oldukları gibi teknolojik aygıtların kullanımına da bağımlı olabiliyorlar. Teknolojik aygıtlar ve insan ilişkisinden doğan olumsuz sonuçlar genellikle bu bağımlı tip davranışlardan dolayı meydana geliyor. Bunlar;

Dikkat eksikliği problemleri,
Depresyon, anksiyete bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklar,
Öfke ve sosyalleşme problemleri,
Uyku sorunları, halsizlik,
Yalnızlaşma ve dünya ile eksik etkileşim kurma,
Düşünsel faaliyetlerde gerilemeler,

gibi bir dizi olumsuz sonuç. Teknoloji aygıtlarına bağımlı olmak hayatınızı ciddi anlamda olumsuz etkileyebilir. Fakat neyse ki, teknolojik bağımlılıklar kendilerine özgün olarak psikiyatri alanında araştırılıyor ve giderilmeleri için yöntemler geliştiriliyor. 

Teknolojik aygıtlar bizden dolayı ve bizim için varlar. Hayatlarımızdan da hiçbir zaman ayrılmayacaklar gibi görünüyor ve her geçen gün o aygıtları daha da fazla kullanıyoruz. Onları doğru şekilde kullanmak da, kullanmamak da bizim elimizde...